L'EMDC aposta per la dansa inclusiva

dansa inclusivaL'Escola aposta per una educació inclusiva de la dansa, atenent al principi de respecte a la diversitat, com a dret fonamental de les persones. Volem reconèixer en la diferència un valor i una oportunitat d’enriquiment per a tota la comunitat i tanmateix contribuir a la superació dels condicionants de pensament i acció que porten a l’exclusió. Així doncs, des de les primeres etapes proposem els continguts d’aprenentatge atenent a la diversitat d’alumnat de cada grup-classe. També s’ofereixen programes especials per a alumnat jove i adult amb diversitat funcional i sense experiència prèvia en dansa. [més informació al document PDF]