Normativa

Funcionament i convivència

- L'alumnat accedirà i sortirà de l'escola per la porta principal del carrer Països Catalans.
- Abans de dirigir-se a les aules hauran de canviar-se i desar la roba en els canviadors. No es pot accedir a la zona de les aules amb calçat de carrer.
- Cal portar roba còmoda que permeti visionar fàcilment per part del professorat el treball de l'alumne. Cal portar mitjons antilliscants. S'aconsella l'ús de roba escalfadora per iniciar les classes i pels desplaçaments.
- El passadís que comunica les aules i els canviadors es una prolongació de les aules i cal evitar crits, corredisses i sorolls innecessaris per tal d'afavorir l'ambient de treball i la bona convivència.
- Cal tenir en compte de no menjar excessivament abans de fer l'activitat física, en el cas dels infants poden berenar lleugerament i/o prendre algun líquid (aigua, suc), sempre fora de les aules i els canviadors.
- Per utilitzar les dutxes cal portar xancletes.
- No es permet l’ús i la tinença de mòbils a les aules.
- Cal respectar els horaris d'inici i acabament de la sessió/classe per tal de mantenir un bon funcionament de l'activitat. L'alumnat ha d'arribar 10' abans de la classe per poder canviar-se i preparar-se per la sessió classe.
- L’ alumnat a partir de 7 anys ha d’entrar sol als canviadors.
- Les classes s’imparteixen normalment a porta tancada.
- L’equip docent es reserva el dret de decidir quin nivell ha de cursar l’alumnat.
- És molt important l'assistència regular de l’alumnat per afavorir la continuïtat en el procés d'aprenentatge.
- Per la recollida d’infants per part d’altres persones que no siguin els pares, cal signar una autorització i comunicar-ho a secretaria.
- És responsabilitat dels acompanyants el bon ús, l’endreça i l’ordre dels llibres i joguines a disposició dels infants durant el temps d’espera.

Administració

- Els rebuts es domiciliaran trimestralment la primera setmana dels mesos d’octubre, gener i abril.
- El pagament de la matrícula suposa una reserva de plaça i obliga al pagament de les quotes trimestrals corresponents a l'activitat per a la qual s'efectua la matrícula.
- En cap cas es retornarà l’ import de la matrícula.
- La quota trimestral no es retornarà en cap cas. Les baixes s’han de tramitar dins els terminis establerts. Les baixes s’han de sol·licitar i signar abans del 20/9 (1T), 10/12 (2T) i 20/3 (3T), a secretaria.
- Les reduccions no són acumulables i s’aplicaran a les quotes trimestrals.
- L’EMDC es reserva el dret de modificar horaris i grups d’acord amb les inscripcions.  Si alguna classe no arriba al mínim d’alumnes inscrits l’EMDC es reserva el dret de no portar-la a terme.
- Seguint la normativa europea de sostenibilitat i respecte amb el medi ambient, tota la correspondència referent a l’Escola es farà via correu electrònic.
- Per formalitzar la matrícula és obligatori acceptar la normativa de l’EMDC.

Vegeu també: Ordenança fiscal: Taxa per la prestació del Servei d'Escola de dansa i la modificació de l'ordenança aprovada el 3 de juny de 2016